The Jun tham gia hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao dịp 30/4-1/5