CHÍNH SÁCH SỬA, HỦY ĐƠN HÀNG

Chính sách hủy đơn đặt hàng của The Jun thay đổi tùy thuộc vào “số ngày giao hàng” đã được công bố của các sản phẩm. Xin quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của The Jun nếu quý khách có bất kỳ yêu cầu về việc thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng.

Xin quý khách lưu ý, yêu cầu thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng có thể được chấp nhận trong giờ làm việc trước ngày dự kiến giao hàng một ngày. Yêu cầu thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng vào hoặc sau ngày giao hàng dự kiến sẽ không được đáp ứng.

Quy trình được The Jun xử lý theo bảng dưới đây: